HomeNieuws21 april: Partijdag

21 april: Partijdag

Publicatiedatum: 1 feb. 2018 |

Zaterdag 21 april vindt de jaarlijkse partijdag plaats. Dit keer wordt deze in het gebouw van het NBC in Nieuwegein gehouden. Tijdens het ochtendprogramma zal er uitgebreid stilgestaan worden bij het jubileum. Een van de gastsprekers tijdens het ochtendprogramma is minister-president Mark Rutte. Verder zullen Kees van der Staaij en onze partijvoorzitter M.F. van Leeuwen het woord voeren.

In de afgelopen periode is er hard gewerkt aan een jubileumboek. Op de partijdag zal het jubileumboek gepresenteerd worden en zullen de eerste exemplaren uitgereikt worden. Ook zal de jubileumvideo vertoond worden waarin oudgedienden als ir. B.J. van der Vlies en ir. H. van Rossum aan het woord komen. Van harte welkom. Aanmelden voor de partijdag gaat via de eigen plaatselijke afdeling of kiesvereniging. 

Nog geen lid maar wilt u wel graag komen naar de partijdag? 

Meld u nu aan als lid


Programma partijdag 2018

Datum:             D.V. zaterdag 21 april 2018

Plaats:               NBC Nieuwegein

Aanmelding:   Deze dag is toegankelijk voor SGP-leden, aanmelding verloopt via de plaatselijke kiesvereniging/afdeling

Ochtendprogramma (10.00 - 12.00 uur)

1. Ontvangst met koffie/thee en koek
2 Welkom en opening

 • Welkom door partijvoorzitter, M.F. van Leeuwen
 • Opening door de plv. partijvoorzitter, ds. A. van Heteren
 • Telefax aan Z.M. de Koning
 • Zingen van de coupletten 1 en 6 van het Wilhelmus

3. Toespraak partijvoorzitter en presentatie jubileumboek
4. Muzikaal intermezzo door Pieter Heykoop
5. Toespraak minister-president drs. M. Rutte
6. Jubileumvideo
7. Muzikaal intermezzo door Pieter Heykoop
8. Felicitatie door SGP-fractieleider mr. C.G. van der Staaij, namens de SGP-fracties van de Eerste Kamer, Tweede Kamer en het Europees Parlement
9. Felicitatie door dhr. P. Adema, partijvoorzitter ChristenUnie, namens de politieke partijen
10. Felicitaties van de geledingen
11. (Huishoudelijke) mededelingen + dankwoord partijvoorzitter
12. Sluiting morgengedeelte door ds. M. Klaassen

Lunchpauze (12.00 - 13.00 uur)

Middagprogramma (13.00-15.00 uur)

1. Opening middaggedeelte door ds. G.W.S. Mulder
2. Verkiezing leden Hoofdbestuur
3. Vaststellen verslagen

 • Verslag partijdag 22 april 2017
 • Jaarverslag 2017
  Vaststellen jaarverslag 2017 en vragen n.a.v. het verslag (vragen kunnen t/m 18 april 2018, 12.00 uur worden toegezonden aan het Hoofdbestuur)
  Financieel jaarverslag 2017 
  Vaststellen van de balans, de staat van baten en lasten en de toelichting daarop - strekt tevens tot décharge van het Hoofdbestuur (vragen kunnen t/m 18 april 2018, 12.00 uur worden toegezonden aan het Hoofdbestuur)

4. Vaststellen begroting 2018
5. Behandeling voorstellen

 • Aanwijzing lijsttrekker EP-verkiezingen
 • Aanwijzen lijsttrekker EK-verkiezingen
 • Voorstellen n.a.v. evaluatie partijstructuur
 • Giftenreglement

6. Behandeling moties
7. Toespraak mr. C.G. van der Staaij, voorzitter Tweede Kamerfractie SGP
8. Provinciale Staten- en waterschapsverkiezingen

 • Dubbelinterview met A.J. van der Maas, SGP-gedeputeerde Zeeland en G. van Leeuwen, SGP-Statenlid Utrecht

9. Mededelingen
10. Rondvraag
 (vragen kunnen t/m 18 april 2018, 12.00 uur worden toegezonden aan het Hoofdbestuur)
11. Uitslag van de (her)verkiezing van de leden van het Hoofdbestuur
12. Afscheid Hoofdbestuurslid ds. A. van Heteren
13. Dankwoord partijvoorzitter
14. Slotwoord door ds. A. Vlietstra
15. Afsluiting met een hapje en een drankje