13 mei 2023

Partijdag 2023

Op 13 mei 2023 wordt de algemene ledenvergadering van de SGP gehouden. Voor het bijwonen van de vergadering kunt u zich wenden tot de secretaris van uw kiesvereniging of afdeling. 

Nadere informatie volgt.