18 april 2015

Afscheidsinterview Jaco van Dommele (PKV Bruinisse)

Onlangs refereerden we op onze website aan het afscheid wat Jaco van Dommele heeft genomen van het bestuur van de PKV in Bruinisse. Jarenlang was hij secretaris binnen dit bestuur. Tijd om met hem terug te kijken op zijn periode in het bestuur, maar ook naar andere activiteiten die hij binnen de SGP deed.

  1. Jaco, je hebt afscheid genomen van het bestuur van PKV Bruinisse, hoe kijk je op die periode terug?

Als een goede periode, ik heb het altijd graag gedaan. Gezien activiteiten op andere terreinen had ik het gevoel dit niet meer met voldoende inzet te kunnen doen en leek het me goed na 12 jaar afscheid te nemen en het stokje door te geven.

  1. Je neemt afscheid in een periode, waarin de partijorganisatie fors gaat veranderen, hoe kijk je er tegenaan om op Schouwen-Duiveland tot één afdeling over te gaan, zoals op bijv. Tholen het geval is?

Als PKV sta je wat verder van de actuele politiek af dan bij de GKV. Aan de andere kant worden de vergaderingen van de GKV ook niet echt goed bezocht en leeft dit niet echt op het eiland. Het wordt meer gezien als een noodzakelijke constructie om tot een gemeentelijke SGP-lijst te komen. Ik denk dat het voor het feit om alle PKV’s op te doeken en er 1 eilandelijke afdeling van te maken nog te vroeg is. Wel kan ik me voorstellen dat de kleinere PKV’s op het eiland samengaan. Ik denk ook dat hier een taak voor de GKV ligt. Wil men die kant op dan zal men er op voor moeten sorteren en vergaderingen van de GKV interessanter moeten maken, duidelijker aankondigen en van vergaderlocatie wisselen. De ene keer in Zierikzee, dan in Bruinisse, Oosterland, Nieuwerkerk etc.

  1. Onlangs waren er Provinciale Statenverkiezingen, waaruit blijkt dat velen zijn gaan stemmen. De betrokkenheid bij de kiesvereniging blijft hierbij achter! Heb je ideeën hoe meer mensen betrokken zouden kunnen worden bij de kiesvereniging?

Een kiesvereniging is slechts een middel om de partij te organiseren en te besturen. Rond bijvoorbeeld de laatste gemeenteraadsverkiezingen waren er veel mensen mee bezig, praatten erover, etc. etc. De betrokkenheid is er, dat zien we aan het aantal stemmen. We kunnen betrokkenheid niet afleiden uit het aantal mensen dat aanwezig is op een vergadering van de PKV.

Wel denk ik dat het goed is om alle eilandelijke activiteiten te laten rouleren. Dus bijeenkomsten van de jongeren, verkiezingsbijeenkomsten, vergaderingen van de GKV, bidstond etc. Probeer alle plaatsen aan te doen en zeker de plaatsen Nieuwerkerk-Oosterland-Bruinisse bij toerbeurt, daar zitten de meeste jongeren en leden.  

  1. Tijdens je bestuurslidmaatschap bij PKV Bruinisse, was je ook betrokken bij de GKV en de propagandacommissie. Hoe kijk je hier op terug, vergrootte dit je betrokkenheid bij de politiek?

Inderdaad eerst als ‘7e GKV-bestuurslid’ (bestuurslid die geen vertegenwoordiger van de PKV is), later wel als vertegenwoordiger van de PKV Bruinisse 3 á 4 jaar in de GKV gezeten. Zeker toen in de tijd met de propagandacommissie, de opzet van ’t Blaedje, was ik er intensief bij betrokken. Er is sindsdien een actieve club wat mede heeft bijgedragen aan stemmen- en zetelwinst. 

 

  1. Tot slot, wil je nog iets kwijt richting de SGP-leden van Bruinisse c.q. Schouwen-Duiveland?

Probeer de SGP te blijven steunen op wat voor manier dan ook. Bidt en werkt.