20 februari 2015

Afscheidsinterview voorzitter GKV de heer W.A. (Wim) Muilwijk

Zoals eerder op de website vermeld werd, heeft de heer W.A. (Wim) Muilwijk op 25 november 2014 na een politieke loopbaan van ruim 38 jaar afscheid genomen als voorzitter van de Gemeentelijke Kiesvereniging Schouwen-Duiveland namens de SGP. Reden om door middel van een afscheidsinterview zijn lange politieke loopbaan met hem door te nemen.

 1. Meneer Muilwijk, u begon uw politieke carrière als commissielid in de voormalige gemeente Westenschouwen en bent nu afgezwaaid als voorzitter van GKV Schouwen-Duiveland. Kunt u vertellen welke functies u voor de SGP op Schouwen-Duiveland heeft vervuld?

 

De volgende functies heb ik binnen de SGP op Schouwen-Duiveland mogen bekleden: secretaris van kiesvereniging Westerschouwen, bestuurslid Statenkring(later GKV), voorzitter van de GKV en commissielid voor de SGP/RPF in de gemeente Westerschouwen.

 

 1. U bent 38 jaar actief geweest voor de SGP op Schouwen-Duiveland, hoe kijkt u hierop terug?

 

Ik heb dit altijd met veel plezier gedaan al heeft het zeker in de Schouwse periode veel tijd gekost.

 

 1. In zo’n lange periode passeren er veel zaken, wat waren voor u hierin hoogtepunten?

 

De eerste verkiezingen als zelfstandige lijst in de gemeente Westerschouwen, waarbij we direct een volledige zetel haalden. Later na de herindeling vind ik de groei van de fractie en het mogen leveren van een wethouder hoogtepunten.

 

 1. En wat waren dieptepunten in deze periode?

 

Dat na de gemeentelijke herindeling de RPF de samenwerking met ons verbroken heeft en hierdoor tevens van een constructieve samenwerking geen sprake meer was.

 

 1. U heeft in uw politieke periode ook de herindeling van 1997 meegemaakt, welke verschillen merkte u in uw eigen beleving als bestuurslid?

 

De afstand tot de gemeentelijke politiek werd veel groter en men ging veel meer op hoofdlijnen besturen. Alles kwam veel verder van de inwoners te staan.

 

 1. Zo’n herindeling heeft vaak ook gevolgen voor de betrokkenheid van de achterban bij de politiek. Hoe kijkt u terug op de betrokkenheid van de achterban?

 

Die werd en wordt nog steeds minder. Men heeft in Haamstede geen belangstelling voor wat er in Bruinisse gebeurd. De betrokkenheid blijkt ook wel uit de belangstelling voor de diverse bijeenkomsten. Bij de raadsvergaderingen in Westerschouwen was destijds meer publiek dan nu bij de raadsvergaderingen.

 

 1. U bent vele jaren accountmanager geweest bij de Rabobank. Hebt u ervaringen vanuit die functie in kunnen zetten in uw functie als bestuurslid c.q. voorzitter van de SGP op Schouwen-Duiveland?

 

In tegendeel, het had zelfs negatieve consequenties voor het uitoefenen van mijn functie als accountmanager. Toen ik accountmanager werd mocht ik nl. geen horeca- en recreatiebedrijven in mijn portefeuille hebben, omdat we als politieke partij tegen uitbreiding hiervan waren.

 

 1. Waarom bent u gestopt als voorzitter van GKV Schouwen-Duiveland?

 

Op korte termijn is het de bedoeling dat ik Schouwen-Duiveland hoop te verlaten.

 

 1. Binnen zo’n lange politieke periode verandert een fractie soms vanwege diverse redenen. Hoe kijkt u terug op de samenwerking met de diverse fracties?

 

De samenwerking met de fractie is altijd goed geweest. Ik moet wel zeggen dat, sinds ik voorzitter geworden ben, de samenwerking met de fractie intensiever geworden is. Dit ligt ook aan de huidige fractievoorzitter, die erg is voor samenwerking met het bestuur van de GKV

 

 1. Er wordt soms gespeculeerd over schaalvergroting, waardoor de gemeente Schouwen-Duiveland zou worden samengevoegd, hoe kijkt u hier tegenaan?

 

Als dit gebeurt, moeten we samengaan met een ander eiland. Ik ben hier geen voorstander van. Je krijgt dan te maken met behoorlijke cultuurverschillen, terwijl de inwoners nog meer op afstand komen te staan. Verder vraag ik me af met welke gemeente we dan samenge-voegd zouden moeten worden. Tholen is toch meer georiënteerd op Brabant, Noord Beveland op Walcheren. Goeree-Overflakkee ligt in een andere provincie.

 

 1. Uw opvolger binnen het bestuur is de heer M. A. Boot. Hebt u nog tips voor hem?

 

Ik wil hem niet opzadelen met mijn ideeën of tips. Hij zal zelf moeten ervaren hoe hij zich het beste kan profileren binnen het bestuur en hoe hij het beste zijn bijdrage binnen het bestuur en naar de fractie toe kan leveren.

 

 1. Wilt u verder nog iets kwijt richting de leden van de SGP of de fractie?

 

Het allerbelangrijkste is dat men de grondslag van de SGP vasthoudt. Daarnaast moet men proberen proactief bezig te zijn.