18 december 2014

Beleid bestrijding kinderarmoede in 2015 geïntensiveerd

Het beleid van de gemeente Schouwen-Duiveland ter bestrijding van kinderarmoede wordt in 2015 geïntensiveerd. Dat blijkt uit de beantwoording van het college op vragen van de SGP-fractie. Deze had hierover vragen gesteld n.a.v. de opmerking van de Kinderombudsman, waarin hij aangaf dat hem geen voorbeelden bekend waren van Zeeuwse gemeenten, waarin het zogenoemde Kindpakket in beleid vast is gelegd. Het college heeft in de beantwoording aan, de aanbevelingen van de Kinderombudsman, zoveel mogelijk mee te nemen en bij evaluatie met Stichting Leergeld over het armoedebeleid, indien daar behoefte aan is, hierin bij te sturen.