30 maart 2015

Blusgroep Dreischor nog minimaal 2 jaar gewaarborgd

Dreischor kan nog minimaal 2 jaar rekenen op steun van blusgroep Dreischor. Dat bleek op de dorpsraadsvergadering van 24 maart 2015 uit de beantwoording van burgemeester Rabelink. Op de vraag van een verontruste inwoner - die de burgemeester wees op zijn verantwoordelijkheid op het gebied van de veiligheid - antwoordde de burgemeester dat uitvoering van de geschetste plannen nog minimaal 2 – 5 jaar kan duren.

Op een drukbezochte dorpsraadsvergadering(veel gemeenteraadsfracties waren aanwezig) hield ChristenUnie-raadslid Wim Dorst, namens Taskforce Dorst een uitleg over het werk van genoemde Taskforce. Dorst gaf aan hoe ze als politieke fracties samen met de brandweer een zienswijze hadden opgesteld en deze hadden aangeboden aan de Veiligheidsregio. Deze hadden positief gereageerd op de zienswijze. Dorst kreeg vanuit de gemeenschap van Dreischor de vraag voorgelegd wat nu precies in dit plan stond. Hij verwees hiervoor echter naar de bijdrage van mevrouw G. Ruijs van de Veiligheidsregio Zeeland, die deze avond de plannen nader toe kwamen lichten.

Tijdens de dorpsraadsvergadering bleek wel dat er naast het verschil van inzicht of de blusgroep behouden moet blijven, ook verschil van inzicht bestond over de daadwerkelijke reden om met deze plannen te komen. Inwoners van Dreischor wezen een verkapte bezuiniging aan als de oorzaak hiervan, medewerkers van de Veiligheidsregio lieten weten dat zij er op gericht waren de veiligheid te verbeteren naar de toekomst toe met inachtneming van de geldende wet- en regelgeving.

Tijdens de dorpsraadsvergadering kwamen ook de problemen rondom het openbaar vervoer en de toekomst van basisschool de Klimop aan de orde! Al de genoemde toekomstige ontwikkelingen zullen een grote impact hebben voor de leefomgeving en het voorzieningenniveau van Dreischor.

Burgemeester Rabelink bedankte aan het eind van de dorpsraadsvergadering blusgroep Dreischor voor de constructieve gesprekken over de ontstane situatie en prees hen voor het werk wat ze deden. Dit kwam de burgemeester op applaus vanuit de zaal te staan!