8 mei 2015

Chapeau aan het college van B&W: ‘Al weer 1 jaar ‘Samen verder’

Vrijdag 24 april 2015 was het alweer 1 jaar geleden dat de wethouders Van Burg (Leefbaar Schouwen-Duiveland), Verseput (VVD) en Van den Bos (SGP) toetraden tot het college van Schouwen-Duiveland.

De SGP-fractie wil hen hiermee van harte feliciteren en wensen de collegeleden(dus ook burgemeester Rabelink) van harte Gods ondersteuning en kracht toe om ook de resterende collegeperiode Schouwen-Duiveland te besturen.

Op deze website hoopt de SGP d.m.v. een interview terug te blikken op het eerste jaar in het college met wethouder Van den Bos.