2 maart 2015

Constructieve SGP-fractie probeert ‘alcoholmotie’ Alert! aan meerderheid te helpen

De SGP-fractie heeft in de raadsvergadering van 26 februari 2015 geprobeerd een door Alert! ingediende motie aan een meerderheid te helpen.

De motie betrof met name het verplicht deelnemen van de voltallige raad en college aan de actiemaand van ikpas.nl. De actie betreft het tijdelijk (30 of 40 dagen) niet nuttigen van alcohol om hiermee als voorbeeld te dienen voor degenen die overmatig alcohol gebruiken. Uit de discussie die naar aanleiding van de motie ontstond, bleek een meerderheid in de gemeenteraad het verplicht deelnemen aan de actie een stap te ver.

Toen daarna indiener Alert! bij monde van fractievoorzitter Kalwij de collega-raadsleden verweet geen oog te hebben voor alcoholpreventie, waren de rapen bij veel collega-raadsleden gaar.

SGP-fractievoorzitter Kees van den Berge probeerde daarna Alert! te bewegen om de passage over de verplichte deelname van raadsleden te schrappen en zodoende een meerderheid te creëren om de aangepaste motie alsnog aangenomen te krijgen, maar Alert! handhaafde de motie in ongewijzigde vorm. Daarmee was het pleit beslecht en werd de motie verworpen. Indiener Alert! en SP steunden de motie.

Eerder op de website werd al melding gemaakt van deelname door wethouder Cees van den Bos (SGP) aan deze actie. Ook burgemeester Rabelink heeft zich inmiddels voor de actie ingeschreven.