6 februari 2015

Gemeente moet meer aan ‘social media’ gaan doen

De gemeenteraad van Schouwen-Duiveland is het jaar rustig begonnen. Op de agenda van de gemeenteraadsvergadering van 29 januari 2015 stonden enkel hamerstukken vermeld, wat inhoudt dat over deze onderwerpen niet meer inhoudelijk wordt gediscussieerd.

Velen hadden daardoor vermoedelijk een zeer korte vergadering verwacht, maar dat ging niet door. Laurence Haack (VVD) diende namelijk namens de mede-indieners Leefbaar Schouwen-Duiveland, SGP en ChristenUnie een motie in, waarin het college werd opgeroepen meer met sociale media te gaan doen. De gedachte om deze motie in te dienen was ontstaan tijdens de bijeenkomst met de nieuwe inwoners, die kortgeleden gehouden is. Reden voor de motie was dat veel zaken die via de gemeente geregeld moeten worden, nog niet digitaal kunnen worden gedaan. De gemeenteraad liet in dit kader wel horen enorm tevreden te zijn over de Servicelijn.

De motie werd unaniem door de gemeenteraad aangenomen.