8 februari 2015

Gemeente, organisaties en cliënten positief over voortgang Sociaal Domein

De gemeente, organisaties en cliënten die te maken hebben met de ontwikkelingen binnen het Sociaal Domein zijn over het algemeen positief over hoe het op dit moment gaat. Deze boodschap had wethouder Cees van den Bos (SGP) gisteravond (5 februari 2015) in de gezamenlijke commissievergadering Samenleving & Bestuur/Openbare Ruimte. Het agendapunt over het bijpraten de voortgang in het Sociaal Domein is een vast maandelijks item doordat hierover een motie in oktober 2014 van het CDA werd aangenomen. Wethouder Van den Bos gaf tevens aan dat er ook binnenkort middels een raadsbrief nog informatie wordt verstrekt, hoewel deze in eerste instantie minimaal zal zijn. Dit was ook een van de items in de destijds aangenomen motie.

In januari waren er nog enigszins kritische geluiden te horen, doordat zorgaanbieder Allevo zich niet aan de door de gemeente gemaakte afspraken had gehouden. Ook nu ging SP-raadslid De Vos hierop nog even in. Wethouder Van den Bos antwoordde dat, wanneer er knelpunten ervaren worden door de fracties, hij hiervan graag op de hoogte wordt gesteld.