6 februari 2015

Gemeenteraad stemt in met sluiting basisschool ’t Meetje

De gemeenteraad van Schouwen-Duiveland heeft in haar raadsvergadering van donderdag 29 januari 2015 ingestemd met de sluiting van basisschool ’t Meetje uit Ellemeet. Door daling van het leerlingenaantal was al eerder besloten dat deze basisschool dicht zou gaan. Op verzoek van de basisschool(in overleg met belanghebbenden) wordt de termijn nu verkort en zal de school aan het eind van het huidige schooljaar sluiten. Het agendapunt betrof een hamerstuk, wat inhoudt dat over het betreffende agendastuk niet inhoudelijk meer wordt gediscussieerd.

In de gezamenlijke commissievergadering van Openbare Ruimte/Samenleving en Bestuur werden er wel degelijk nog enkele punten naar voren gebracht. SGP-raadslid Wim Houtekamer vroeg aan de portefeuillehouder naar de rol van het LEA hierin. De LEA betreft een samenwerkingsverband van educatieve partners en de gemeente, waarin gezamenlijke afspraken worden gemaakt hoe om te gaan met o.a. toekomstige ontwikkelingen als krimp etc. Hij vroeg zich af of bij de sluiting de LEA betrokken was geweest. Ook ChristenUnie-fractievoorzitter Wim Dorst vroeg op een dergelijke wijze aandacht voor de rol van het LEA. Voor LSD-fractievoorzitter Robert Lievense was dit reden om op te roepen om het takenpakket van het LEA nog eens helder tegen het licht te gaan houden.