3 maart 2015

Geslaagde verkiezingsavond SGP in Oosterland

De SGP-jongeren op Schouwen-Duiveland kunnen terugkijken op een geslaagde campagneavond in aanloop naar de Provinciale Staten- en Waterschapsverkiezingen op vrijdag 27 februari jl.

Na een openingswoord door de heer W.F. Sprengelmeijer, werd de avond voor de pauze verder ingevuld met toespraken van achtereenvolgens de heer Goos Roeland, lijsttrekker van de Statenfractie Zeeland, de heer Kees van den Berge, regionaal kandidaat voor Provinciale Staten en de heer Gert van Kralingen, lijsttrekker voor de SGP bij de Waterschapsverkiezingen.

De heer Roeland keek allereerst terug op het verleden en stelde tevreden vast dat de SGP kleine stapjes maakt in het respect voor principiële uitgangspunten, daarna ging hij in op actuele zaken en hoe de SGP deze in de nieuwe Statenperiode invulling wil gaan geven, waaronder het gezamenlijk optrekken als Provincie, Waterschap en Gemeenten.

De heer Van den Berge ging in op het thema ‘Verkeersveiligheid’. Hij benoemde hier knelpunten die worden ervaren bij doorstroming van het verkeer, maar ook verkeersonveilige situaties in Zeeland.

De heer Van Kralingen ging in op de geschiedenis van het Waterschap, het belang van water voor boeren, het tegengaan van verzilting en dergelijke aan het waterschap gerelateerde zaken.

Na de pauze werden de aanwezigen in staat gesteld om vragen te stellen aan de forumleden Roeland, Van den Berge, Van der Maas, Verloop en Van Kralingen. Er werden vragen gesteld over Delta, Verkeersveiligheid, Werkgelegenheid, Onderwijsvoorzieningen etc.

Ter afsluiting kregen de gastsprekers in het kader van eilandmarketing een mok met de tekst ‘ik heb een band met Schouwen-Duiveland’.