24 januari 2015

Gezellige drukte bij nieuwjaarsreceptie

Relatief veel mensen hebben de gezamenlijke nieuwjaarsreceptie van de gemeente en ondernemers op 19 januari 2015 weten te vinden.

Daarmee lijkt het initiatief van de SGP een schot in de roos. De SGP stelde in de begrotingsvergadering van 13 november 2014 voor om als gemeente gezamenlijk op te trekken met de ondernemers. Deze motie kreeg destijds een meerderheid, waardoor op 19 januari 2015 in de Nieuwe Kerk in Zierikzee een gezamenlijke nieuwjaarsreceptie werd gehouden. Ondernemersvereniging Schouwen-Duiveland (OSD) organiseerde tot vorig jaar een eigen receptie in de hal van het gemeentehuis.

Tijdens de nieuwjaarsreceptie hield zowel burgemeester Rabelink als OSD-voorzitter Verwest een toespraak.

Rabelink benadrukte in zijn nieuwjaarstoespraak het belang van samenwerken. Rabelink zei dat hij wel eens geluiden hoorde dat de politiek toch niets deed. Hij kondigde aan dat in 2015 prioriteit kwam te liggen op een ommekeer, door het eerder betrekken van diverse partijen bij planvorming.

OSD-voorzitter Verwest gaf in zijn laatste nieuwjaarstoespraak –Verwest neemt na 8 jaar afscheid – aan dat de crisis voorbij is, er sprake is van economische groei en het Nederlandse begrotingstekort dit jaar onder de norm van 3 procent uitkomt. Verwest keek nog terug naar de tijd toen hij aantrad. Destijds kon het plan voor verbreding van de N59 de prullenbak in, nu aan het einde van zijn termijn zijn er toch weer serieuze plannen dit alsnog te gaan realiseren.