16 februari 2016

Houtekamer: ‘Complimenten voor financieel gevoerde beleid’

De SGP-fractie in de gemeenteraad heeft bij de behandeling in de gemeenteraadsvergadering van 28 januari 2016  van het onderzoek naar de gemeentelijke taken binnen de gemeente aangegeven dat het door K+V opgestelde rapport bevestigt dat we als gemeente goed bezig zijn. Houtekamer complimenteerde tevens de ambtelijke organisatie voor het financieel gevoerde beleid van de afgelopen jaren.

Door een vorig jaar aangenomen motie in de gemeenteraad, op initiatief van Alert!, werd onderzoeksbureau K+V gevraagd om onderzoek te doen naar de gemeentelijke taken. Deze concludeerde dat de gemeente wel meer geld uitgeeft op het gebied van toerisme, maar dat dit een investering betekent in het toeristisch product en daarnaast het geïnvesteerde geld ook meer inkomsten oplevert voor de gemeente.

Voor Alert! was het onderzoek echter aanleiding in een amendering te verzoeken tot verder onderzoek. Veel fracties voelden er echter niet voor om een vervolgonderzoek te doen naar o.a. de uitgaven op toeristisch vlak, zoals Alert! voorstelde. De meerderheid van de gemeenteraad kon zich meer vinden in het door Leefbaar Schouwen-Duiveland ingediende voorstel(die een uitwerking was van een door het college verzonden raadsbrief), waarbij werd voorgesteld de kerntakendiscussie opnieuw op te pakken en deze per 1 september 2017 af te ronden. Ook de SGP gaf steun aan dit amendement.