13 april 2015

Houtekamer vraagt aandacht voor groot aantal chronisch zieken op Schouwen-Duiveland

SGP-raadslid Wim Houtekamer heeft in de commissievergadering van Samenleving & Bestuur op 9 april 2015 aandacht gevraagd voor het groot aantal chronisch zieken op Schouwen-Duiveland. In het raadsvoorstel ‘Financiële tegemoetkoming meerkosten chronisch zieken’ stond een aantal genoemd van 4.400 mensen met een chronische aandoening. Houtekamer verbaasde zich over dit aantal, omdat dit betekende dat 1 op de 7 mensen op ons eiland een chronische aandoening zou hebben.

Bij het raadsvoorstel werden door de diverse fracties verder de nodige opmerkingen geplaatst. Veel partijen voelden zich ongelukkig bij het voorstel. Alert! nam hierin het voortouw. Commissielid Jos Hoeijmakers (Alert!) vond de beslispunten onduidelijk en niet correct. Hij kondigde hiervoor een amendement aan. Andere partijen spraken de wens uit voor een andere verdelingssystematiek.

Overigens leek het debat enigszins te verzanden in een geheel andere discussie. LSD-fractievoorzitter Lievense haalde namelijk in het debat de irritatie van PvdA en D66 over zich heen, toen hij refereerde aan een overleg met de ambtelijke organisatie voorafgaand aan de commissiebehandeling, waar genoemde partijen niet bij waren betrokken.