8 mei 2015

Initiatiefnemers Haven van Bommenede streven naar realisatie nieuw plan per 1 januari 2016

Initiatiefnemers om een nieuwe invulling te geven aan de Haven van Bommenede streven naar realisatie van hun plan per 1 januari 2016. Tijdens de dorpsraadsvergadering van 22 april 2015 in Zonnemaire lieten de initiatiefnemers weten dat er een omgevingsvergunning voor hun plan ter inzage ligt. Deze maand verwachten de initiatiefnemers deze vergunning. Tijdens deze dorpsraadsvergadering was namens de SGP fractievolger Peter van Dommele aanwezig.

In het sfeervolle dorpshuis wat onlangs van een frisse uitstraling was voorzien, was een goede opkomst(ca. 50 - 60) van de inwoners van Zonnemaire.

Tijdens de dorpsraadsvergadering kwam in eerste instantie de vrachtwagenproblematiek aan de orde. Inwoners hadden hier in het verleden al eerder aandacht voor gevraagd. Het probleem is nu door de dorpsraad bij de gemeente neergelegd en deze heeft toegezegd met een oplossing te komen voor D.V. 1 juni 2015.

Daarnaast werd Hulpkring Zonnemaire toegelicht door een van de initiatiefneemsters. Het initiatief was ontstaan doordat in eerdere dorpsraadsvergaderingen naar voren gekomen was dat inwoners van Zonnemaire ‘het zorgen voor elkaar’ als zeer belangrijk ervaarden. Duidelijk werd in ieder geval dat er binnen Hulpkring Zonnemaire wordt gewerkt met een binnenkring en een buitenkring. De binnenkring bestaat uit mensen uit diverse geledingen van de bevolking en hopen mensen van de buitenkring aan te sturen voor het doen van klussen. Voor de buitenkring werd een oproep gedaan, zodat mensen zich aan konden melden. Wel werden door diverse inwoners zorgen geuit over hoe om te gaan met vergoedingen en voor welke klussen mensen worden ingezet. De initiatiefnemers gaven aan dat voorafgaand aan het toetreden tot de buitenkring er een onderling gesprek komt over de wensen en dat deze naar de hulpvragers zullen worden gecommuniceerd.