5 september 2015

Interview fractiesecretaris Peter van Dommele

Sinds kort beschikt de SGP-fractie over een heuse fractiesecretaris. Het betreft Peter van Dommele uit Bruinisse. Naast het volgen van de SGP-fractie op Schouwen-Duiveland, is hij ook actief binnen de propagandacommissie, die elk jaar het SGP-blaedje uitgeeft. In een kort interview stellen we de nieuwe fractiesecretaris aan u voor:

 1. Peter, sinds kort ben je fractiesecretaris van de SGP-fractie, maar wie ben jij precies?

  Ik ben Peter van Dommele, 28 jaar oud, getrouwd met Jannie en samen wonen we in Bruinisse. Tot voor kort was ik werkzaam binnen de accountancy.

 2. Hoe ben je met de politiek in aanraking gekomen?

  Al vrij vroeg volgde ik de politiek. Mijn eerste kennismaking met de politiek was tijdens de studie op het Hoornbeeck College, waar we een verslag moesten maken van een politieke vergadering. Destijds was ex-wethouder Houtekamer nog politiek actief, die mij meenam richting de vergadering en waar nodig uitleg gaf en het nodige liet zien.

  Daarna volgde ik wel de eilandelijke als de Zeeuwse politiek, maar niet actief betrokken bij de fractie. Uiteindelijk ben ik in 2010 echt bij de fractie betrokken geraakt via de huidige fractievoorzitter Van der Paauw. Hij nodigde me uit de fractievergadering bij te wonen, nadat ik een e-mail had gedaan richting partijen die een motie destijds van GroenLinks niet hadden gesteund om kermis in Zierikzee op zondag mogelijk te maken.

 3. Wat zijn je werkzaamheden als fractiesecretaris?

  Het is de bedoeling dat ik relevante artikelen op de website plaats, de Facebookpagina invulling geef en daarnaast beschikt de SGP-fractie over een Twitter-account. Tijdens de politieke vergaderingen zal ik middels tweets in het kort het debat weer proberen te geven met natuurlijk de nadruk op de bijdragen van de SGP. Ook zal ik waar nodig de diverse dorpsraden op het eiland bezoeken, om zo te horen wat binnen de diverse kernen op het eiland leeft!

 4. Waarin zie jij je uitdaging als fractiesecretaris?

  Het lijkt mij een uitdaging om zoveel mogelijk de achterban(en uiteraard ook de mensen buiten de achterban) te bereiken en te voorzien van nuttige informatie wat de politiek en in het bijzonder de SGP doet. Daarnaast zou ik graag door dit werk een actieve en betrokken achterban proberen te krijgen. Als mensen om welke reden dan ook de politiek verlaten, moeten er wel zijn die het over kunnen en willen nemen. Daar ligt een uitdaging en de betrokkenheid kan mijns inziens worden vergroot, door een actieve houding richting de achterban.

 5. Zou je de achterban op Schouwen-Duiveland nog iets mee willen geven?

Ja, ik zou de achterban, maar ook degenen die niet tot onze achterban behoren, willen oproepen sowieso lid te worden van de SGP, wanneer ze dit nog niet zijn. Als ze lid zijn, kom vooral richting de kiesvereniging. Door naar de kiesvereniging te komen, kun je je invloed uitoefenen op het beleid van de fractie. Uiteraard heten we je ook van harte welkom tijdens de maandelijkse fractievergadering!