8 mei 2015

Interview wethouder Van den Bos (SGP) n.a.v. 1-jarig jubileum college B&W

Interview wethouder Van den Bos (SGP) n.a.v. 1-jarig jubileum college B&W

Nu ruim een jaar geleden werd het huidige college van Burgemeester & Wethouders geïnstalleerd. Vanuit de SGP werd wethouder Van den Bos voorgedragen om deel uit te maken van het college. Tijd om na dit eerste jaar eens terug te kijken hoe het wethouder Van den Bos bevalt binnen het college.

 

  1. Wethouder van den Bos, het is nu bijna een jaar geleden dat je bent geïnstalleerd als wethouder, hoe kijk je op de periode tot nu toe terug?

 

Het is een erg druk, maar mooi jaar geweest. Er was weinig tijd voor mij om in te komen of te wennen. Een grote klus – de decentralisatie van de zorg – stond te wachten en die moest direct opgepakt worden. Dat was geen makkelijke opgave: met minder geld moest de zorg op Schouwen-Duiveland georganiseerd worden. En dat betekende dat er dingen veranderden. Gelukkig snappen mensen over het algemeen wel dat er iets moest veranderen. Maar elke verandering geeft onrust. Onrust die ik goed kan begrijpen. Gelukkig hebben we bij de formatie van dit college de afspraak gemaakt dat we niemand in de kou laten staan. En gelukkig zien we ook steeds meer initiatieven tot stand komen waardoor burgers meer naar elkaar om gaan zien.

 

Het afgelopen jaar heeft mij veel energie gekost. Maar dat geldt evengoed voor veel raadsleden, medewerkers en zorgverleners die bij alle veranderingen betrokken zijn geweest. Op dit moment zitten we midden in de uitvoering. Ook een flinke klus.

 

Hoewel het druk was, kijk ik er wel met plezier op terug en heeft het werk me ook energie gegeven. En gelukkig voel ik me na een jaar op zijn plaats in de politiek op Schouwen-Duiveland. Daar ben ik blij om en dankbaar voor.

 

  1. Je werd namens de SGP voorgedragen als opvolger van ex-wethouder Houtekamer, die daarvoor een lange tijd wethouder(over het algemeen naar alle tevredenheid) geweest was , gaf dat extra druk?

 

Wethouder Houtekamer heeft een breed gedragen beleid gevoerd de afgelopen tien jaar. Ik mocht daarop ‘voortbouwen’. In het begin ben ik een paar keer – niet veel hoor – vergeleken met de heer Houtekamer. Wat me overigens verraste is dat ik ook vergeleken werd met mijn broer Erik die toch al weer een paar jaar raadslid-af is. Ik heb niet veel last van deze vergelijkingen gehad. De heer Houtekamer en ik zijn twee verschillende personen. En dat zullen we altijd blijven. We hebben allebei onze eigen gaven en allebei onze eigen aanpak.

 

  1. Voor je benoeming als wethouder was je in hetzelfde vakgebied als beleidsambtenaar in Goeree-Overflakkee betrokken bij je huidige belangrijkste portefeuille, welke verschillen merk je als wethouder en als beleidsambtenaar?

 

Het gebied verschilt. We hebben hier op Schouwen-Duiveland, net als op Goeree-Overflakkee, een redelijk overzichtelijk gebied. Verschillend is bijvoorbeeld wel dat Goeree-Overflakkee (bijna) al haar voortgezet onderwijs op het eiland heeft. Schouwen-Duiveland niet. Er vertrekken veel leerlingen van dit eiland naar Middelharnis, Goes of Middelburg voor Voortgezet onderwijs. En dan heb je met je jeugdzorg en de jeugdgezondheidszorg ineens een andere situatie. Ook het beleid verschilt. Het wordt denk ik iets te technisch om daar op in te gaan. Er zijn op Goeree-Overflakkee andere keuzes gemaakt dan hier. Dat is ook geen enkel probleem: Schouwen-Duiveland is geen Goeree-Overflakkee. En dat zal het niet worden ook!

 

Wat trouwens ook verschil maakte is dat ik daar beleidsadviseur was en hier wethouder ben. Dat is iets wat gewenning vroeg. Je moet in je nieuwe rol groeien, iets dat volstrekt normaal is. Daarbij had ik wel voordeel van mijn ervaringen op Goeree-Overflakkee: ik kende de materie, wist hoe een ambtelijk apparaat werk en wist hoe samenwerking in overheidsland werkt.

 

  1. Verschilt de aanpak van dit dossier in Goeree-Overflakkee ten opzichte van de aanpak op  Schouwen-Duiveland? En zo ja welke verschillen merk je?

 

Ja, die verschilt. Net heb ik al een verschil genoemd: het voortgezet onderwijs. Daarnaast zie je dat de samenwerking in Zeeland verder gaat dan de samenwerking die Goeree-Overflakkee had met de regio Rotterdam-Rijnmond.

 

  1. Je hebt naast je hoofdportefeuille Sociaal Domein ook de portefeuille Water onder je hoede. Wat is zo leuk aan deze portefeuille?

 

Onze gemeente is helemaal omringd door water. Zolang je niet achter de schermen hebt gekeken weet je niet wat er allemaal bij komt kijken om ervoor te zorgen dat we droge voeten houden. Door de portefeuille water ga je dat wel zien en kijk je anders om je heen als je bijvoorbeeld over de Zeelandbrug rijdt.

 

Nog niet zo lang geleden heeft het rijk een aantal belangrijke besluiten genomen over de toekomst van de waterveiligheid in Nederland. Wij als gemeente zijn daar nauw bij betrokken. Daar zitten ook besluiten tussen die heel dichtbij komen. Denk aan het besluit om getij terug te laten komen in de Grevelingen. Of het besluit om het Volkerak-Zoommeer zout te gaan maken. Of het besluit om de veiligheidsnormeringen van onze dijken te verhogen. En dat zijn interessante vraagstukken kan ik je verzekeren. Net als het vraagstuk hoe we om moeten gaan met onze zoetwatervoorraad nu het steeds droger gaat worden.

 

  1. Wethouder zijn van een gemeente heeft evenals elke andere baan, mooie en minder mooie kanten. Wat vindt je mooie kanten van het wethouderschap? En wat de minder mooie kanten?

 

Mooi vind ik het dat je iets kunt betekenen voor andere mensen. Ook is het mooi dat een wethouderschap je overal brengt. Je leert Schouwen-Duiveland door en door kennen. Het politieke werk zelf blijf ik ook leuk vinden. Dat heeft me vanaf mijn jeugd al getrokken.

 

Maar er zijn inderdaad ook minder mooie kanten. Je kunt niet altijd iedereen geven wat gevraagd wordt. In sommige gevallen houdt dat je wel eens bezig. Ook is het zo dat dit ambt heel veel van je vraagt. Dat is verder geen probleem, want de zaken moeten wel goed geregeld zijn. Daar ben je voor aangesteld. Maar het betekent wel dat je ergens anders iets in moet leveren. En dat ‘andere’ bevindt zich vaak in de privésfeer…

 

 

  1. Als wethouder deed je in maart mee met de actie ikpas.nl, waarbij je 30 dagen geen alcohol dronk, hoe heb je deze periode ervaren?

 

Heel eenvoudig: goed. Het is goed om bewust bezig te zijn met het gebruik van alcohol. Voor jezelf, maar ook als voorbeeld naar anderen.

 

  1. Tot slot, je bent wethouder voor de inwoners van Schouwen-Duiveland, Wil je de inwoners van Schouwen-Duiveland nog iets meegeven?

 

We zijn inwoner van een mooi eiland. Een eiland waarop we om elkaar geven en elkaar nog kennen. Laten we dat zo houden. Kijk naar elkaar om en ontwikkel initiatieven.

 

  1. Je blijft ondanks je wethouderschap ook SGP-er. Wil je -op persoonlijke titel- de SGP-leden nog iets meegeven?

 

Een paar dingen. Ik meen dat raadslid Wim Houtekamer het een paar jaar geleden ook al eens schreef in één van de SGP-blaedjes: het politieke werk dat wij – raadsleden en wethouder – mogen doen kan niet zonder gebed. Daarmee bedoel ik ook het gebed van de achterban!

 

Naast ‘bidden’ is de politiek echter vooral ook ‘werken’. Veel mensen zijn voor de SGP actief: raadsleden, bestuursleden maar ook de mensen op de achtergrond: schaduwfractie, de makers van het SGP-blaedje en de website, de bordenplaatsers en andere mensen die actief zijn bij de verkiezingen. Hen wil ik vanaf deze plaats daarvoor danken.

 

Maar waar ik eigenlijk naar toe wil is een oproep aan iedereen uit onze achterban. Alles en iedereen in de politiek is tijdelijk. Dat betekent dat er vroeg of laat vervanging nodig is. Regeren is vooruitzien, dat spreekwoord kennen de meesten ongetwijfeld! Daarom de oproep: denk niet te snel dat een ander het beter kan of het maar moet doen. We hebben allemaal een verantwoordelijkheid!