8 mei 2015

Inwoner Ouwerkerk: ‘Laten we het mooie van Ouwerkerk uitdragen om aantrekkingskracht dorp te bevorderen’

‘Laten we het mooie van Ouwerkerk uitdragen om de aantrekkingskracht te bevorderen’. Gebruik daarvoor ook bijvoorbeeld de krant. Dat zei een inwoner van Ouwerkerk tijdens de dorpsraadsvergadering in Ouwerkerk op 16 april 2015.

De inwoner zei dit bij de overigens goed georganiseerde presentatie van het SMWO na de pauze over ‘Thuis in de Kern’. Hierin liet het SMWO de inwoners van Ouwerkerk meedenken over de toekomst van hun dorp in combinatie met de veranderende samenleving aan de hand van 3 punten: wat gaat er goed?, waar zijn de zorgen? en wat moet er gebeuren? Uit beantwoording door de inwoners van Ouwerkerk bleek dat er heel veel goed gaat op Ouwerkerk, zeker als je kijkt naar de relatief kleine gemeenschap. In een open en goede sfeer werd door aanwezigen ook genoemd dat de inwoners van Ouwerkerk een groot gemeenschapsgevoel hebben. Als positieve punten kwamen o.a. naar voren: het verenigingsleven, dorpshuis, dorpsraad, natuur/goede ligging, maar ook de organisatie van diverse (ouderen)bijeenkomsten. Zorgen waren er over het open houden van de school(momenteel ca. 35 leerlingen), het dorpshuis, maar ook de zorg over personen die AED’s kunnen bedienen.

Voor de pauze werd een evaluatie gehouden van diverse activiteiten die gehouden zijn, waaronder de stamppotavond i.c.m. de kerstboomverbranding. Wat de dorpsraad betreft kon dit in de huidige vorm verder gaan. Ook kwam de herdenking van de watersnoodramp in de eigen kern(dus niet bij het Nationaal Monument) op zondag aan de orde. De dorpsraad leek aan te sturen op verplaatsing naar een andere dag, maar diverse inwoners gaven aan, belang te hebben aan de datum, waarop de watersnoodramp plaatsvond, waarop besloten werd dit zo te houden.

Meest in het oog springend was het plan vanuit de dorpsraad om zonnepanelen op het dak van het dorpshuis te plaatsen. Hiermee wil de dorpsraad tegelijk inspelen op de discussie over evt. sluiting van het dorpshuis. Plaatsing van zonnepanelen zal een besparing opleveren van ca. € 3.500 op energiekosten. De dorpsraad heeft hiervoor diverse financiële bronnen op het oog.  De dorpsraad wil het resultaat van voorgaande jaren en dit jaar hiervoor bestemmen, geld als compensatie van de geplaatste windturbines en nog enkele bronnen hiervoor gebruiken. Het restant van de investering wil Ouwerkerk verkrijgen door uitgifte van obligaties onder de bevolking van Ouwerkerk. Hierop krijgen inwoners 4% rente, na 2 jaar wordt gestart met uitloten en na 5 jaar zullen de obligaties zijn terugbetaald. Een van de inwoners van Ouwerkerk gaf aan het een prima plan te vinden, maar vroeg met nadruk ook aandacht voor de isolatie van het gebouw. In zijn visie kon het niet zo zijn dat daar geen maatregelen genomen werden, terwijl met de plaatsing van zonnepanelen wel beperking van de energielasten werd gerealiseerd. Volgens de voorzitter van de dorpsraad betrof dit echter 2 verschillende zaken, omdat isolatie van het gebouw voor rekening van de verhuurder komt en onderhoud vermoedelijk door zal worden berekend in de huur.