13 april 2015

Inzet SGP voor sociale werkgelegenheid Schouwen-Duiveland bij Brouwerseiland beloond

De inzet die de SGP-fractie bij monde van fractievoorzitter Kees van den Berge  in de commissievergadering van 10 februari 2014(vorig jaar dus) heeft geleverd voor inzet van Schouwen-Duivelandse werkgelegenheid, maar ook werknemers binnen een sociale werkvoorziening, is beloond.

In de commissievergadering vorig jaar maakte Van den Berge zich sterk voor de inzet van uitkeringsgerechtigden, maar ook voor mensen met een beperking om bij Brouwerseiland aan de slag te kunnen gaan. Van den Berge riep destijds wethouder Verseput op om dit in de intentieovereenkomst met de projectontwikkelaar op te nemen. Dat lijkt nu gelukt, gezien het voorstel wat nu voor ligt. In het huidige plan worden 10 mensen van sociaal werkvoorzieningsbedrijf de Zuidhoek ingezet op Brouwerseiland.