8 mei 2015

Is politiek saai? Een voorbeeld……. dat het niet zo is!!

Is politiek saai? Er zijn mensen, die denken dat politiek saai is. Maar de nog aanwezige mensen op de publieke tribune tijdens de commissievergadering Openbare Ruimte van maandagavond 13 april 2015 (het was het laatste agendapunt van een tot 0.05 uur durende vergadering) kregen in ieder geval een humorachtige en enigszins lachwekkende bijdrage van de heer Meulblok (VVD) te horen tijdens de behandeling van de Milieubeleidsagenda 2015-2018.

De heer Meulblok begon namelijk zijn bijdrage met te vertellen dat sommige raadsvoorstellen voor hem als een boek lezen. Maar bij het lezen van het raadsvoorstel Milieubeleidsagenda 2015-2018 bekroop Meulblok de vraag of hij dit boek niet al eens eerder had gelezen en dat enkel de jaartallen waren gewijzigd en vroeg daarom de wethouder of dit daadwerkelijk zo was? Als dit zo was, dan behoefde de wethouder wat hem betreft zich niet te schamen, maar dan wist de VVD-fractie dit in ieder geval, maar had de wethouder volgens Meulblok ook gewoon mogen volstaan met een inlegger van de verschillen tussen het huidige en het voorgaande raadsvoorstel. Ook was Meulblok mild richting raadsleden, die nieuw waren en de verschijning van het 1e deel hadden gemist en daardoor enkele vragen richting de schrijver(s) van het boek hadden gesteld.

Wethouder Verseput antwoordde in de richting van de heer Meulblok dat dit inderdaad zo was en dat dit ook de afspraak was, om dit jaarlijks opnieuw vast te stellen. Met deze beantwoording kan Meulblok zich in ieder geval alvast gaan verheugen op de uitgave van het 3e deel.

Mogelijk en dat is hoopgevend voor de heer Meulblok, wordt het verhaal uitgebreid. ChristenUnie-raadslid Johan Pannekoek vroeg namelijk waarom een eerder aangenomen amendement vanuit de ChristenUnie niet was uitgevoerd en ingepast in de Milieubeleidsagenda 2015-2018. Hij kreeg als antwoord, dat hierover een raadsbrief was verzonden, maar mogelijk zien we dit D.V. volgend jaar in dit raadsvoorstel terug!

Dit was een stukje over ‘of politiek saai is’? Gezien het voorgaande zeker niet. Om dit artikel nu niet geheel een VVD-artikel te laten worden, meldden we dat ook SGP-ers humor hebben. Onlangs werd door een SGP-raadslid naar voren gebracht dat hij 2 SGP-gedeputeerden verwachtte na de Provinciale Statenverkiezingen. Vooralsnog is het wachten op 1 in Zeeland. Of een geheel andere, maar wel met een serieus gehalte: de realisatie van een woontoren bij ’t Sas in Zierikzee.