18 maart 2015

Jaco van Dommele neemt afscheid van bestuur PKV Bruinisse

In de ledenvergadering van 17 maart 2015 heeft plaatselijke kiesvereniging (PKV) Bruinisse officieel afscheid genomen van oud-bestuurslid J. (Jaco) van Dommele. In de vorige vergadering in oktober 2014 stelde de heer Van Dommele zich niet meer verkiesbaar. Uit de door het bestuur gestelde kandidaten werd de heer J. (Jan) van den Broek gekozen, die deze verkiezing aannam. In de ledenvergadering van 17 maart 2015 werd er dus formeel afscheid genomen. De heer Van Dommele kreeg voor zijn bewezen diensten een boekenbon en een bos bloemen. Hij vervulde jarenlang de functie van secretaris binnen het bestuur. Daarnaast had hij ook enkele jaren zitting in de Gemeentelijke Kiesvereniging en de propagandacommissie van de SGP. De functie van secretaris wordt nu overgenomen door het nieuwbenoemde bestuurslid. Het huidige bestuur bestaat uit de volgende personen: de heren L. M. van den Bos (voorzitter), J. van den Broek (secretaris), G. E. Houtekamer jr. (penningmeester), M. Geluk en K.L. Goudszwaard.