18 december 2014

Keuzevrijheid zorgaanbieder gewaarborgd

De keuzevrijheid die een cliënt heeft, wanneer iemand zorg nodig heeft, blijft gewaarborgd. Dit antwoordt het college n.a.v. vragen die de SGP-fractie aan het college had gesteld. Aanleiding voor deze vragen betrof een artikel in de Wereldregio van 14 november 2014, waarin werd aangegeven dat Allevo de zorgaanbieder zou zijn in appartementencomplexen van Zeeuwland. Het college antwoordt nu dat, wanneer een cliënt dit wenst, maatwerk geleverd wordt.