7 maart 2022

Kinderburgemeester Schouwen-Duiveland

Hoe houden we jongeren op ons eiland? Door goed onderwijs te bieden, mooie baankansen te creëeren en door goed naar jongeren te luisteren. Wat zijn hun behoeftes?
Daarom gingen we in gesprek met de kinderburgemeester. Haar speerpunt is minder discriminatie op Schouwen-Duiveland. Dat past goed bij het Bijbelse thema naastenliefde. Heb je naasten lief als jezelf en God boven alles.