18 december 2014

Motie over verborgen plancapaciteit met steun van SGP unaniem aangenomen door gemeenteraad

Een motie over verborgen plancapaciteit, ingediend door de heer Bijdevaate (CDA) is in de raadsvergadering van 18 december 2014 unaniem door de gemeenteraad aangenomen.

De strekking van de motie komt hierop neer, dat op bouwkavels, waarop een bestemming zit om te mogen bouwen, ook daadwerkelijk gebouwd gaat worden. In de motie is hierin een termijn opgenomen van 10 jaar. Het college had eerder via een raadsbrief laten weten deze termijn naar 1 jaar terug te willen brengen. Dit stuitte echter op veel bezwaren van woningeigenaren, voornamelijk in de kop van Schouwen.

Probleem is echter dat doordat dergelijke bouwbestemmingen er zijn, anderen moeten worden teleurgesteld die graag willen bouwen, maar gehinderd worden door afspraken over het maximaal te bouwen woningen.