9 december 2014

Motie SGP m.b.t. Nieuwjaarsreceptie aangenomen

De SGP heeft in de begrotingsvergadering van donderdag 13 november een motie ingediend, waarin het oproept om als gemeente een regierol te vervullen rondom de nieuwjaarsreceptie. In de achterliggende jaren organiseerde Ondernemersvereniging Schouwen-Duiveland al zelf een nieuwjaarsreceptie in de hal van het gemeentehuis. De SGP-fractie is van mening dat de gemeente in haar rol als regiegemeente deze verantwoordelijkheid op zich moet nemen en deze Nieuwjaarsreceptie tevens breder te zien dan enkel de ondernemers. De motie werd ondersteund door de fracties van SGP, CU, VVD, LSD, CDA en Alert!. De overige fracties stemden tegen de motie.