28 juli 2021

Nieuwsbrief Juli 2021

 

Beste SGP vrienden,

Zo aan het begin van de vakantie willen we u als bestuur van de Gemeentelijke afdeling een aantal zaken onder de aandacht brengen.

 
 
 

Nu het eerste halfjaar van 2021 voorbij gevlogen is – waarin we nog steeds te maken hadden met Corona maatregelen – en dat door deze maatregelen de Partijdag net als vorig jaar digitaal gehouden moest worden.

De voorjaarsvergadering waar de jaarstukken besproken worden en verkiezing van bestuursleden plaatsvind, heeft niet kunnen plaatsvinden.

Eind juni zijn de maatregelen versoepeld, maar al snel gingen de besmettingscijfers weer omhoog, en Nederland kleurt inmiddels donkerrood op de Coronakaart van Europa. Hierin komt toch duidelijk naar voren wat ook in de Bijbel staat geschreven: “Vertrouw niet op prinsen, op des mensen kind, bij welke geen heil is.”

In het afgelopen halfjaar is er veel werk verzet door de fractie en de wethouder, welke onze partij vertegenwoordigen in de gemeenteraad en college van B&W. Ze hebben weer de krachten, wijsheid en gezondheid gekregen om hun werk te mogen doen.

Als bestuur wensen we hun voor het komende halfjaar sterkte en wijsheid toe om hun werk te mogen uitvoeren. Dat ze hun werk mogen doen, met de bede uit psalm 121: “Ik hef mijn ogen op naar de bergen, vanwaar mijn hulp komen zal. Mijn hulp is van de HEERE, die hemel en aarde gemaakt heeft.”

Als bestuur willen we via deze wijze, enige zaken onder de aandacht brengen:

 • D.V. woensdag 6 oktober willen we onze ledenvergadering houden.
  Punten die de aandacht vragen op deze avond zijn:
  • Verkiezing van de lijsttrekker voor de komende Gemeenteraadsverkiezingen
  • Presentatie van concept lijst kandidaten voor de Gemeenteraadsverkiezingen. In tegenstelling tot de lijsttrekker, wordt er over de kandidatenlijst niet gestemd. De concept lijst wordt u vooraf gaande aan de ledenvergadering u toegestuurd ter consultatie ( raadpleging en advies). Tijdens de ledenvergadering bestaat de gelegenheid om advies te geven aan het bestuur, over de lijst en volgorde. Het bestuur neemt deze adviezen mee, en stelt zo spoedig mogelijk na de vergadering de lijst definitief vast.
 • Bestuursverkiezing
 • Onze fractie wil deze avond met u in gesprek over het verkiezingsprogramma
 • Dit is niet het enige wat wij als bestuur nog moeten regelen, ook zijn er nog verschillende campagnes te voeren. Daarvoor zijn we ook afhankelijk van uw (financiële) hulp!
 • Met een gift op rekening nr. NL 54 RABO 0301 9906 38 t.n.v. SGP afd. Schouwen-Duiveland kunt u ons steunen in de aanloop naar de verkiezingen. Met uw steun en stem hopen we de komende vier jaar weer het SGP-geluid te laten horen op Schouwen-Duiveland!
 • Als bestuur zijn we ook dankbaar dat het afgelopen jaar het ledenaantal van de Gemeentelijke Afdeling gestegen is.
 • Blijft u ons vooral steunen om zo het SGP geluid te laten horen in de Gemeenteraad van Schouwen-Duiveland
 
 
 
Als bestuur wensen we u en de uwen al het goede toe.