24 april 2015

‘Omzien naar elkaar’ blijkt ook de leus in Noordwelle

De leus ‘Omzien naar elkaar’ die de SGP in de verkiezingscampagne tijdens de gemeenteraadsverkiezingen van 2014 hanteerde, blijkt ook de leus te zijn in dorpskern Noordwelle.
Op 11 april 2015 werd daar het dorpshuis heropend. Tegelijk met de heropening werd ook een ander project gepresenteerd. Noordwelle beschikt voor één dagdeel in de week over een elektrische auto, die ingezet kan worden voor ouderen die bijvoorbeeld een boodschap willen doen. Een vrijwilliger zal dan de auto besturen.
De SGP vindt het initiatief in Noordwelle een goed initiatief van ‘omzien naar elkaar’. Tevens wil de SGP de dorpskern Noordwelle van harte feliciteren met het vernieuwde dorpshuis en hoopt dat ze nog jaren plezier mag hebben van dit dorpshuis.