24 april 2015

Opmerkelijk: SP vraagt wethouder om uitvoering van niet gesteund SGP-amendement

Soms kom je gekke dingen tegen in de politiek. Zo ook tijdens de commissievergadering Openbare Ruimte van 13 april 2015.
In oktober 2014 lagen, op een voorstel vanuit het college, twee amendementen aan de raad voor. Één amendement was van de SP, de andere was van de SGP. Beiden hadden als onderwerp de aanpak van het Duinhoevepad bij Burgh-Haamstede. Het amendement van de SP werd enkel door de indienende partij gesteund. Het amendement van de SGP werd gesteund door alle partijen, behoudens de SP.

Tijdens de rondvraag van wethouder Van Burg in de commissievergadering Openbare Ruimte van 13 april 2015 vroeg de SP echter om snelle uitvoering van het aangenomen SGP-amendement. Beetje vreemd dus, want als het aan de SP gelegen had, was dit amendement niet uitgevoerd. Maar gelukkig steunden de overige partijen dit amendement wel. De wethouder zei echter dat uitwerking van het amendement tijdens de B&W-vergadering van 14 april 2015 aan de orde zou komen.