2 april 2015

Provincie legt Rijkswaterstaat dwangsom op voor storten zeegrind in Oosterschelde

Het heeft de gemoederen in november/december 2014 aardig beziggehouden, ook binnen de Schouwen-Duivelandse SGP-fractie: het storten van zeegrind in de Oosterschelde door Rijkswaterstaat vanwege oeverversterking. De Tweede Kamerfractie van de SGP stelde er vragen over aan de minister, ons eigen SGP-raadslid Florus van der Paauw stelde daarnaast ook nog eens vragen aan het college in de gemeenteraad van Schouwen-Duiveland (zie een eerder nieuwsbericht op de website). Reden voor de ophef was de toekomst van de kreeftenvisserij, die hiermee op het spel stond.

De provincie heeft Rijkswaterstaat nu vanwege overtreding van de vergunningvoorschriften een dwangsom opgelegd van 12 miljoen euro. Rijkswaterstaat krijgt nu 1 jaar de tijd om de gemaakte fout te herstellen. Doet zij dit niet, dan moet per locatie(het gaat om de locaties Schelphoek, Burghsluis en Zierikzee) 4 miljoen euro worden betaald. Overigens is Rijkswaterstaat hierover in overleg gegaan met de provincie.

Als SGP-fractie hopen wij, zoals we in december 2014 door middel van vragen hebben gedaan, dit onderwerp kritisch te blijven volgen.