8 mei 2015

Roerig begin Statenperiode voor Van den Berge

SGP-fractievoorzitter in de gemeenteraad, maar ook tevens Statenlid Kees Van den Berge, is zijn 1e periode in de Provinciale Staten roerig begonnen.
Onlangs maakte gedeputeerde Kees van Beveren (CDA) namelijk zijn aftreden bekend naar aanleiding van de forse kostenoverschrijding bij het project ‘Sloeweg’. Zijn positie was hierdoor onhoudbaar geworden.

Kees van den Berge heeft als Statenlid onder andere de portefeuille Vervoer(waaronder het project Sloeweg valt) toegewezen gekregen.