14 maart 2014

SGP-amendementen haalden altijd meerderheid

Dit blijkt uit een onderzoek dat is uitgevoerd door de VVD-fractie op Schouwen-Duiveland. Deze fractie behaalde met 87% ook een hoog percentage. De VVD-fractie diende overigens meer amendementen in dan de SGP; 15 in de afgelopen vier jaar. Evenveel als de fractie van Leefbaar Schouwen-Duiveland die 47% van haar amendementen zag aangenomen. De CDA-fractie heeft met 32 amendementen de meeste amendementen ingediend.

De SGP-fractie heeft zich de afgelopen vier jaar ingespannen voor een principiële en praktische politieke lijn. Het principiële geluid kwam onder meer tot uiting in de standpunten van de partij ten aanzien van het gokautomatenbeleid en de snuffelmarkten op zondag. Het hoge percentage aangenomen amendementen laat zien dat de fractie ook bedreven is in praktische politiek. Hieruit kan de conclusie getrokken worden dat de fractie de afgelopen vier jaar het vertrouwen van de kiezer niet heeft beschaamd. Stem daarom op D.V. 19 maart (opnieuw) voor Vernieuwende, Betrouwbare en Deskundige politiek. Stem SGP, lijst 3!