2 maart 2015

SGP bepleit goede profielschets toekomstig directeur/bestuurder Stadhuismuseum

De SGP-fractie heeft in de gemeenteraadsvergadering van 26 februari 2015 gepleit voor het opstellen van een goede profielschets voor de toekomstig directeur/bestuurder van het Stadhuismuseum.

De gemeenteraad boog zich in deze vergadering over de verzelfstandiging van het Stadhuismuseum. SGP-raadslid Wim Houtekamer legde daarbij dus de nadruk op een goede profielschets voor de toekomstig directeur/bestuurder van het Stadhuismuseum. Hij vond dat een goede directeur/bestuurder essentieel is voor het voortbestaan van het Stadhuismuseum, die de voorgestelde verzelfstandiging kan maken of breken. Daarnaast stelde Houtekamer het belang van samenwerken tussen de diverse musea op het eiland aan de orde. Zijn advies was dan ook geen ‘ego’ aan te stellen, maar een directeur/bestuurder die de kwaliteiten heeft om samen te kunnen werken.

Houtekamer nam ook al een mogelijk toekomstig scenario mee.  Wanneer de bezoekersaantallen mogelijk zouden tegenvallen, adviseerde hij niet door te gaan op de ingeslagen weg, maar te denken aan opslag van de museumcollectie. Extra geld geven aan een collectie, waar geen belangstelling voor is, kon wat Houtekamer betreft niet op steun van de SGP rekenen.

Naast een amendement, ingediend door de VVD, wat beoogde om de verzelfstandiging sneller door te voeren dan het college voor ogen had en tevens kaders meegaf voor een op te stellen bedrijfsplan, diende Leefbaar Schouwen-Duiveland een motie in, met als doel om het subsidiebeleid te herijken.

Zowel het amendement als de motie konden met steun van de SGP op een raadsmeerderheid rekenen.