13 maart 2015

SGP brengt motie ‘Vluchthaven’ onder aandacht wethouder

De fractie van de SGP heeft de op 27 juni 2013 aangenomen motie inzake de Vluchthaven bij Bruinisse onder de aandacht gebracht van Wethouder Verseput. In de commissievergadering Openbare Ruimte van 9 maart 2015 werd de commissie gevraagd in te stemmen met een herzien besluit bestemmingsplan bebouwde kom Bruinisse, omdat de Raad van State voor 3 beroepsgronden had gevraagd om deze nog eens te heroverwegen of nader te onderbouwen. Reden om nog eens de destijds op initiatief van de VVD met steun van de SGP ingediende motie onder de aandacht te brengen. De wethouder gaf aan, eerst de definitieve uitspraak af te wachten alvorens uitvoering te geven aan deze motie.