9 december 2014

SGP dringt aan op truckparking Oosterland

De SGP-fractie heeft in de begrotingsvergadering van 13 november 2014 bij de portefeuillehouder aangedrongen op de realisatie van een truckparking bij Oosterland. Aanleiding hiervan was een door de ChristenUnie ingediend amendement die oproept tot het realiseren van een truckparking op het industrieterrein rondom de Zuidhoek bij Zierikzee. Hier komen op dit moment ongewenste situaties voor, zoals het parkeren op privéterrein. De SGP kaartte hierbij direct problemen aan in Oosterland. Omdat in Oosterland niet alle faciliteiten zijn die aan een officiële truckparking worden gesteld, zien transportbedrijven zich genoodzaakt hier hun vrachtwagen niet te parkeren. De portefeuillehouder gaf echter aan eerst de mogelijkheden te bezien rondom Zierikzee, alvorens de problemen bij Oosterland mee te nemen. Het amendement van de ChristenUnie werd overigens unaniem aangenomen.