16 februari 2016

SGP dringt aan op waarborg privacy ‘Bieb-woningen’ Burgh-Haamstede

De SGP-fractie heeft in de commissievergadering Openbare Ruimte van 8 februari 2016 met nadruk aangedrongen op de privacy van omwonenden bij het project waar de Bieb-woningen in Burgh-Haamstede moeten worden gerealiseerd.

Insprekers tijdens dit agendapunt lieten weten zich daar ernstig zorgen over te maken. SGP-raadslid Leendert de Bruine bedankte de insprekers voor hun visie op het verhaal en gaf aan in principe in te kunnen stemmen met het voorstel, mits de privacy van de omwonenden zou worden gewaarborgd. De bedoeling is om dit door middel van ‘groen’ te realiseren

.