13 maart 2015

SGP ergert zich aan ‘slechtnieuwsshow’ van SP

In de commissievergadering werd de door het CDA teruggevraagde raadsbrief over de huishoudelijke hulp besproken. De laatste bijdrage in de 1e termijn van de discussie was van de SP en deze fractie zette het debat behoorlijk op scherp. SP-fractievoorzitter Anita de Vos vroeg aan de commissie of zij zich uit wilden spreken of de opgestelde procedures t.a.v. huishoudelijke hulp aan de verwachtingen van de politieke partijen voldeed. Tevens maakte ze van haar bijdrage gebruik de signalen die zij ontving vanuit de samenleving nogmaals op tafel te leggen. Dit schoot bij SGP-fractievoorzitter Van den Berge duidelijk verkeerd. Hij gaf richting de SP-fractie aan dat hij op dit moment niet over procedures wilde spreken, maar pas op een later moment, wanneer duidelijk is of evt. problemen zich blijven voordoen. Dan was het wat de SGP-fractie betreft pas de tijd om werkelijk in actie te komen. De Vos gaf ook aan binnen korte termijn met uitslagen te komen van een door de SP uitgevoerde enquête over de huishoudelijke hulp. Ook dit kon niet op sympathie rekenen bij de SGP-fractie. Van den Berge gaf aan dit een slecht idee te vinden, omdat op deze manier de uitkomsten van zowel de gemeente als die van de SP tegenover elkaar zouden komen te staan en dat dit niet zou gaan werken. Hij vroeg de SP-fractie met feiten te komen, zodat daarmee aan de slag kon worden gegaan.

Ook andere partijen gingen in op de bijdrage vanuit de SP. Zo was er het voorstel om een evaluatiemoment te plannen, wat door meerdere partijen werd gesteund. Aardig was ook de bijdrage van ChristenUnie-fractievoorzitter Wim Dorst die de SP wees op de door hem gehanteerde procedure, wanneer klachten over dit onderwerp hem bekend worden. Hij gaf aan de klagers het advies de klachten te melden bij de gemeente om daarna zelf nog te bellen hoe e.e.a. is afgehandeld. In 9 van de 10 gevallen is er dan een adequate oplossing bereikt. Deze handelswijze was wat de ChristenUnie betreft een betere, dan die de SP bewandelde. Daarnaast gaf de ChristenUnie aan dat de behandeling van deze raadsbrief uiteindelijk over mensen gaat en niet de bedoeling is om zich te profileren, wat hem een reactie opleverde vanuit de SP-fractie.

Ook wethouder Cees van den Bos (SGP) ging in op de bijdrage vanuit de SP. Hij gaf aan zich er niet voor te lenen een ‘goednieuwsshow’ te willen presenteren. ‘Deze wethouder wenst integer te handelen en waar zich problemen voordoen bij te sturen, maar niet per definitie een goednieuwsshow voor te schotelen’ was zijn reactie richting de SP.

Overigens spraken de partijen wel hun vertrouwen in de wethouder uit. Onder andere Laurence Haack (VVD) gaf aan het bijzonder te vinden hoe de wethouder uit de hete brij van de discussie op een korte en efficiënte manier de beantwoording deed. Ook Alert! en het CDA gaven aan vertrouwen in de wethouder te hebben.