24 januari 2015

SGP in 2014 loyaal aan coalitiepartners

De SGP heeft zich in 2014 loyaal getoond aan de coalitiepartners. Dit blijkt uit onderzoek van de in 2014 ingediende moties en amendementen. De SGP verleende aan alle moties en amendementen van VVD, Leefbaar Schouwen-Duiveland en ChristenUnie haar steun. De ChristenUnie deed dit omgekeerd ook aan VVD, Leefbaar Schouwen-Duiveland en de SGP. De VVD steunde alleen de motie van de ChristenUnie over de voedselbank niet, Leefbaar Schouwen-Duiveland steunde het amendement van de VVD over het Havenplein/Kraanplein en de moties van de ChristenUnie t.a.v. de voedsel- en kledingbank niet.