24 januari 2015

SGP ook in 2014 effectief met ingediende moties/amendementen

De SGP heeft in het kalenderjaar 2014 een 100%-score gehaald met door haar ingediende moties en amendementen. Daarmee trekt ze de consistente lijn uit het verleden door. Uit onderzoek van VVD-fractievoorzitter van den Berg bleek vorig jaar al, dat de SGP weinig moties en amendementen indiende, maar zeer effectief bleek te zijn. Ook in 2014 was dit het geval. Door de SGP werden 2 moties en 2 amendementen ingediend. Allen haalden een meerderheid. Ook de coalitiepartners VVD en Leefbaar Schouwen-Duiveland haalden de volle score. De VVD kreeg ook nu getalsmatig het meest voor elkaar. De ingediende 8 moties en 4 amendementen kregen een meerderheid tegenover 4 moties en 1 amendement bij Leefbaar Schouwen-Duiveland.

Opmerkelijk was getalsmatig ook het succes van het CDA en ChristenUnie. Het CDA kreeg bij 10 van de 12 moties en amendementen een meerderheid, de ChristenUnie bij 9 van de 10 moties en amendementen.

De SP lijkt vooralsnog niet de handen op elkaar te krijgen voor door de SP ingediende voorstellen. De SP diende 1 motie en 5 amendementen in, geen van de moties en amendementen werden aangenomen.

Opmerkelijk is dat D66 in 2014 geen enkele motie of amendement heeft ingediend. Wat wel vermeld moet worden, is dat D’66 tot de gemeenteraadsverkiezingen geen stemrecht had, omdat de plaats van ex-D66-raadslid Vogelenzang wettelijk niet kon worden ingevuld.