16 februari 2016

SGP positief over aankoop ‘Strandkerk’ Renesse door gemeente

De SGP-fractie heeft in de commissievergadering Openbare Ruimte van 8 februari 2016 aangegeven in te kunnen stemmen met de aankoop van de ‘Strandkerk’ in Renesse. De kerk is al decennia een doorn in het oog bij de bevolking van Renesse.

Ondanks dat de SGP eind deze maand in hoopt te stemmen met het raadsvoorstel, had SGP-raadslid Leendert de Bruine nog wel enkele vragen. Enkelen ervan waren al door de heer Hoeijmakers(Alert!) gesteld. De Bruine vroeg zich af of er al afspraken waren met het omliggende hotel over het gedeeltelijk verkopen van de grond en of deze grond dan tegen de taxatiewaarde zou worden verkocht. Daarnaast vroeg de Bruine naar de risico’s die uit de aandachtspunten van de quickscan naar voren kwamen. Ook vroeg hij zich af op er een indicatie was van de sloopkosten.