24 januari 2015

SGP positief over flexibiliteit college bij grondprijzenbeleid

De SGP heeft zich in de gecombineerde commissievergadering Samenleving en Bestuur/Openbare Ruimte positief uitgesproken over de flexibiliteit van het college bij het opstellen van de grondprijsbrief.

Reden hiervoor was de bereidheid van het college flexibel om te gaan met de gehanteerde grondprijzen, om hierdoor meer bedrijven naar het eiland te halen. De SGP diende de afgelopen jaren een amendement in, om de grondprijzen van het gebied aan de Straalweg te Zierikzee te verlagen. Overigens bleek uit de beantwoording van het college dat dit nog niet tot het verwachte effect had geleid.

SGP-raadslid Florus van der Paauw riep de wethouder echter op alert te blijven, omdat hij gehoord had, dat er wel degelijk positieve ontwikkelingen zijn in dit gebied.