16 februari 2016

SGP steunt initiatief instellen werkgroep Overstag

De SGP-fractie heeft in de commissievergadering Samenleving en Bestuur van 4 februari 2016 een initiatief gesteund van het CDA voor het instellen van een werkgroep om de nota ‘Overstag’ verder uit te werken.

Tijdens de behandeling van deze nota, een document wat richting moet geven aan de spreiding van voorzieningen op het eiland in 2040, gaf vrijwel de gehele commissie aan, dat het voorstel niet rijp was voor besluitvorming in de gemeenteraad.

SGP-raadslid Wim Houtekamer gaf tijdens zijn bijdrage wel aan dat de nota zoals die voorlag, op hoofdlijnen te kunnen steunen. Wel beklemtoonde Houtekamer dat we met het instellen van de werkgroep niet op de stoel van het college moesten gaan zitten.