13 maart 2015

SGP toont ambitie: Van der Paauw wil woontoren Sas realiseren en exploiteren

De SGP-fractie heeft haar ambities rond de planontwikkeling bij het Sas in de commissievergadering Openbare Ruimte van 9 maart 2015 niet onder stoelen of banken gestoken. De fractie riep middels SGP-raadslid Florus van der Paauw de wethouder op alles aan te pakken om het Sas een betere uitstraling te geven. Een voorbeeld gaf Van der Paauw zelf: een woontoren op de plaats van de huidige graansilo.

Tijdens de commissievergadering boog de commissie zich over het raadsvoorstel Masterplan ’t Sas. Naast het idee wat Van der Paauw lanceerde, was er ook een andere zaak die de aandacht vroeg. Inspreker de heer P. Legemaate vroeg aan de gemeenteraad duidelijkheid over bedrijfsverplaatsing van zijn perceel. In eerste instantie leek er een akkoord te zijn tussen zijn bedrijf en de gemeente. Omdat aankoop van de grond gerelateerd was aan de komst van een supermarkt, ging dit echter niet meer door.

De PvdA vond dat, gezien de lange termijn van besprekingen met Legemaate, de gemeente de gronden aan moest kopen. Daartoe kondigde de fractie een amendement aan. Van der Paauw gaf, naast andere fracties, aan hierin mee te willen denken en zo mogelijk het amendement te ondersteunen.