12 september 2018

SGP wil onderzoek mogelijkheden zoetwaterwinning landbouw

 

SGP wil onderzoek mogelijkheden zoetwaterwinning landbouw

SGP-raadslid Leendert de Bruine heeft in schriftelijke vragen het college op Schouwen-Duiveland opgeroepen de mogelijkheden te onderzoeken van een goede zoetwatervoorziening voor de landbouw op Schouwen-Duiveland.

In de afgelopen droge periode kreeg de fractie diverse vragen vanuit de landbouwsector hierover. Zeker met de mogelijke toekomstige klimaatverandering vreest de SGP-fractie dat het ontbreken van een dergelijke voorziening de concurrentiepositie en de toekomst van de agrarische sector op Schouwen-Duiveland verder zal aantasten.

In dezelfde schriftelijke vragen vraagt de SGP ook om alle mogelijkheden in het werk te stellen om het Volkerak-Zoommeer niet te laten verzouten. De landbouwsector zou in dat geval via tanktransport zoet water kunnen blijven betrekken. De SGP-Statenfractie riep kortgeleden ook al op om de beslissing om het Volkerak-Zoommeer te verzilten, nog eens te heroverwegen.