21 februari 2022

SGP Blaedje wordt binnenkort bezorgd

Binnenkort kunt u het welbekende 'SGP Blaedje' weer in uw brievenbus verwachten.

Zoals bij de vorige verkiezingen, zal ook dit jaar het 'Blaedje' weer huis aan huis worden bezorgd. De bezorging vindt binnenkort plaats op geheel Schouwen-Duiveland.

Onder andere de fractie, het bestuur en SGP-jongeren leveren dit keer weer een bijdrage.

Namens de fractie en het bestuur wensen wij u veel leesplezier!