24 april 2015

Sirjansland blijft worstelen met verkeersproblematiek

Het dorp Sirjansland blijft worstelen met verkeersproblematiek(te hard rijden) in hun kern. Dat bleek in de dorpsraadsvergadering van 13 april 2015. De aanwezige politiemensen wisten ook niet direct een adequate oplossing voor het probleem. Wel was er de afgelopen tijd gelaserd ter indicatie van het probleem, maar doordat de apparatuur niet nauwkeurig genoeg is, kunnen ook geen sancties worden opgelegd.
De politie gaf de dorpsraad wel het advies contact op te nemen met Veilig Verkeer Nederland of zij hierin wat zouden kunnen betekenen. Volgens de verkeerspolitie hebben betrokken instanties als de gemeente alles gedaan om de verkeersveiligheid te verbeteren als het gaat om wegversmallingen etc.
Ook kwam naar voren dat het wel een probleem is van Sirjansland, maar dat het probleem mogelijk grotendeels wordt veroorzaakt door naburige kernen zoals Zonnemaire en Dreischor, die de Bredeweg als sluiproute kiezen richting de N59. Alternatief zou zijn om te kiezen voor de Stolpweg bij Nieuwerkerk, maar door drempels en de langere afstand, lijkt voor genoemde kernen de Bredeweg een prettiger alternatief.