30 maart 2015

Steun SGP voor motie woningbouw Dorpsweg Bruinisse

De SGP heeft in de gemeenteraadsvergadering van 26 maart 2015 een motie ondersteund van het CDA, waarin het college opgeroepen wordt om het in de volksmond bekende ‘Plan Meeuwsen’ tot uitvoering te brengen, wanneer blijkt dat na ontwikkeling van de prioriteitslocaties Riekusweel IV, Molenweg en het Centrum van Bruinisse, nog steeds behoefte is aan woningbouw.

SGP-raadslid Van der Paauw gaf aan dat deze motie in lijn lag met een eerder door de SGP ingediende motie en een amendement hierover van de ChristenUnie. Wel zou hij, evenals andere fracties de woordkeuze ‘op verzoek van de ontwikkelaar’ anders willen formuleren. Op verzoek van de fractie van PvdA en D66 werd deze woordkeuze uit de motie gehaald.

De motie werd unaniem aangenomen. De heer Van den Berge (SGP) gaf aan aangetekend te willen hebben niet aan de beraadslaging en stemming te hebben deelgenomen.