13 april 2015

Van den Berge geeft commissie zetje in juiste richting bij behandeling concept Regionaal Risicoprofiel VRZ

Lang was de bijdrage van SGP-fractievoorzitter Kees van den Berge niet in de commissie Samenleving & Bestuur van 9 april 2015 bij de behandeling van het concept Regionaal Risicoprofiel van Veiligheidsregio Zeeland (VRZ). Maar wel een cruciale voor het verdere verloop.

In de eerste termijn van de bespreking van dit raadsvoorstel hadden enkele partijen (VVD, ChristenUnie en Alert!) wat ballonnetjes opgelaten over evt. aanvullingen in dit risicoprofiel. Portefeuillehouder burgemeester Rabelink zegde de betreffende partijen toe om alle punten mee te nemen richting het Dagelijks Bestuur van de VRZ.

Van den Berge vatte echter als eerste spreker in de tweede termijn van het debat de koe bij de horens. Hij vroeg de voorzitter om aan het eind de betreffende plannen aan de commissie voor te leggen of dit op een meerderheid in de commissie kon rekenen, zodat een zienswijze vanuit de gemeenteraad kon worden gestuurd.

Leefbaar Schouwen-Duiveland woordvoerder Robbert Lievense haakte hier verderop in het debat op in. Hij vond dat aanpassingen op een raadsbesluit moesten steunen en stelde voor de voorgestelde aanpassingen in een amendement te verwerken. ChristenUnie-fractievoorzitter Wim Dorst, bekend van Taskforce Dorst, bood daarop aan de uitwerking van het amendement op zich te nemen.