2 april 2015

Van den Berge geïnstalleerd als Zeeuws Statenlid

Onder toeziend oog van een meer dan volle publieke tribune – met onder andere familieleden van de heer Van den Berge- is SGP-fractievoorzitter Kees van den Berge op 26 maart 2015 geïnstalleerd als Statenlid in de Provincie Zeeland. Van den Berge werd namens de SGP gekozen, nadat in tweede instantie bleek dat de SGP-fractie zes Statenzetels had gekregen. Deze kwam de SGP toe vanwege een lijstverbinding met de ChristenUnie. Van den Berge stond op een 6e plaats op de kandidatenlijst.

Van alle Statenleden legden 22 Statenleden de eed af. Opvallend hierbij was dat de totale fractie van de PVV voor het afleggen van de eed had gekozen. Naast alle leden van de SGP, ChristenUnie en PVV, legden 5 van de 6 van het CDA, 3 van de VVD en het Statenlid van Zeeland Lokaal (was voorheen lid van het CDA) de eed af. 17 Statenleden kozen voor het afleggen van de belofte.

De eerste Statenvergadering in de nieuwe samenstelling kreeg enigszins ongebruikelijk nog een kort politiek karakter. De SP, mogelijk gevoed door de massale belangstelling, koos direct na de verkiezingen al de aanval om hun verkiezingsprogramma proberen te realiseren.

De SP had in de verkiezingscampagne bij meerdere partijen gehoord dat ze voor een goed openbaar vervoer wilden zorgen. En daarom diende de SP een motie in om dit voor deze partij een zeer belangrijke punt is om mee te nemen in de coalitiebesprekingen.

De motie van de SP ging echter de meerderheid van de politieke partijen te ver. Partijen gaven aan nog meer op het wensenlijstje te hebben en nu niet per definitie daarvoor moties in te gaan dienen. De partijen SP, Zeeland Lokaal, Partij voor Zeeland en 50+ stemden voor de motie, waarmee de motie werd verworpen.

Gedeputeerde George van Heukelom, die binnenkort hoopt te vertrekken bij de installatie van een nieuw college, prees de SP voor hun inzet voor een goed openbaar vervoer en de ingediende motie. Maar omdat Van Heukelom verwachtte dat het openbaar vervoer een grote plaats zou krijgen in het collegeprogramma, hoefde de motie wat hem betreft niet te worden aangenomen. Van Heukelom kreeg tijdens de beantwoording van vragen weer vele lachers op zijn hand door zijn kenmerkende humor. Tevens gaf de gedeputeerde aan dat er nog meer van hem te verwachten is tijdens zijn afscheidsspeech. Wordt dus vervolgd.