23 maart 2015

Van den Berge (SGP) blijft voorlopig in gemeenteraad

Een dusdanige verkiezingsoverwinning als SGP-raadslid Florus van der Paauw voor ogen had, werd het afgelopen woensdag niet. Hij suggereerde onlangs in de commissie dat de SGP een dusdanige verkiezingswinst zou realiseren, zodat de SGP 2 gedeputeerden zou leveren.

Toch kan de SGP terugkijken op een zeer goede verkiezingsuitslag van de Provinciale Statenverkiezingen met 6 zetels voor de SGP tot gevolg. Dit betekent onder andere (zoals eerder op de website werd vermeld) dat ook SGP-fractievoorzitter Kees van den Berge een plaats in de Provinciale Staten zal gaan innemen.

Desondanks heeft van den Berge besloten voorlopig namens de SGP in de gemeenteraad van Schouwen-Duiveland te blijven. Wel hoopt hij in gesprek te gaan met zowel fractie als bestuur van de Gemeentelijke Kiesvereniging over de invulling van de combinatiefunctie gemeenteraads-/statenlid.

Van den Berge zette zich in de afgelopen tijd in de gemeenteraad met volle overgave in voor de veiligheid van het Duinhoevepad. Daarnaast konden aanleg van nieuwe natuur en de realisatie van windmolens op een beslist ‘nee’ van de heer van den Berge rekenen en dit blijft dus zo, nu van den Berge voorlopig in de gemeenteraad blijft.